ساعات کار کتابخانه

ساعات کار  کتابخانه مرکزی در طول سال تحصیلی:

بخش امانت و بازگشت کتاب : شنبه تا چهارشنبه صبح ها از ساعت ۸  الی ۱۲ و بعد از ظهرها از ساعت ۱۲:۴۵ الی۱۵:۳۰  
سالن های مطالعه در طول ترم تحصیلی : شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۸:۰۰
سالن های مطالعه در ایام امتحانات پایان ترم : شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۲۱:۰۰
توجه: سالن های مطالعه کتابخانه دانشگاه در روزهای تعطیل رسمی، تعطیل خواهند بود.