رونمایی از نرم افزار کتابخانه دیجیتال دانشگاه صنعتی کرمانشاه:

                     رونمایی از نرم افزار کتابخانه دیجیتال در دانشگاه صنعتی کرمانشاه 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ در راستای ارائه ی اطلاعات در قالب یک فناوری نوین با دسترسی آسان، سریع و گسترده کتابخانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه به کتابخانه دیجیتال مجهز شد.

بنابراین گزارش؛ با همت و تلاش مسؤلین دانشگاه و توجه ویژه ریاست محترم دانشگاه صنعتی کرمانشاه به حوزه کتاب و کتابخانی، کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی کرمانشاه از ابتدای سال تحصیلی ۹۸ – ۹۹ به کتابخانه دیجیتال مجهز گردید.

 با فراهم شدن این زیرساخت دسترسی پژوهشگران، اساتید و دانشجویان به منابع دیجیتال موجود کتابخانه از طریق وب امکان پذیر می باشد.

گفتنی است، دانشجویان، اساتید و کارکنان و تمامی پژوهشگران دانشگاه می توانند با مراجعه به  لینک http://lib.kut.ac.ir منابع مورد نیاز خود را به صورت اینترنتی جستجو کرده و در صورت موجود بودن منبع مورد نظر، جهت تهیه آن به کتابخانه دانشگاه مراجعه نمایند.