رونمایی از نرم افزار کتابخانه دیجیتال دانشگاه صنعتی کرمانشاه:

                     رونمایی از نرم افزار کتابخانه دیجیتال در دانشگاه صنعتی کرمانشاه  به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ در راستای ارائه ی اطلاعات در قالب یک فناوری نوین با دسترسی آسان، سریع و گسترده کتابخانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه به کتابخانه دیجیتال مجهز شد. بنابراین …